Keld Olsen

Hjemmeside / blog

Folk & Fæ

 I ”Folk og Fæ” er det først og fremmest spillemandsmusikken, det drejer sig om.
Vi mødes hver mandag fra først i september til sidst i maj og øver os flittigt.
Det er vigtigt for os, at spille så det kan danses. Men det er også vigtigt, at vi har det rart med hinanden, og at der er plads til alle, der har lyst til at spille med.
Der udspringer flere mindre grupper fra ”Folk og Fæ”, som spiller til dans rundt omkring på øen.
Og i fællesskab spiller vi ved flere andre lejligheder.
I samarbejde med Bornholms Folkemusiklaug afholdes årligt i august et stort folkemusik- og dansearrangement i Kyllingemoderen.
Formand: Lisbeth Lind tlf. 21 45 64 91
E-adresse: lisbeth.lind@live.dk
Musikalsk leder: Niels Anker Sonne tlf. 21 28 52 51
E-adresse: rina@dlgpost.dk
Hjemmeside: www.bricksite.com/folk-og-fae

 Folk & Fæ på Buddegård